Thông báo tuyển dụng lao động 2020

Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà là doanh nghiệp có nhiều lợi thế trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng. Hiện nay, Công ty...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2019

Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2019 Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà là doanh nghiệp có nhiều lợi thế trong lĩnh vực hoạt động...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 Về việc tuyển dụng lao động năm 2018 Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà là doanh nghiệp có nhiều lợi...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2016

Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2016 Do nhu SXKD, Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà cần tuyển lao động  theo nội dung sau: 1....

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

DANH MỤC Tuyển Dụng

    VIDEO

    THƯ VIỆN ẢNH