Thông báo mời thầu: Mua màn hình HMI hệ thống kích từ

THÔNG BÁO MỜI THẦU Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau: 1. Tên gói thầu: Mua màn hình...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua bơm chìm

THÔNG BÁO MỜI THẦU Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau: 1. Tên gói thầu: Mua bơm chìm....

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Mua máy biến dòng điện 10,5 kV

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Mua máy biến dòng điện 10,5 kV Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà Địa...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau: 1. Tên gói thầu: Tư vấn cắm mốc chỉ giới xác...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

DANH MỤC Đấu Thầu

    VIDEO

    THƯ VIỆN ẢNH