Giới thiệu về công ty

– Tên gọi: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bắc Hà

– Tên giao dịch quốc tế: Thac Ba Hydropower Joint-Stock Company

– Tên viết tắt: BHPC

– Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

– Điện thoại: (84-216) 3884 116               Fax: (84-216) 3884 167

– Vốn điều lệ : 635.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

– Mã chứng khoán: TBC